maandag 21 maart 2016

Wie graaft zal vinden

Daar is tie weer even, de Griel. Op dit moment ben ik allerlei verzamelde waarnemingen uit Gelderland aan het 'opwaarderen'. Dat houdt in, door contact te zoeken met waarnemers zoveel mogelijk extra informatie boven water zien te krijgen dan alleen in de literatuur vermeld staat.

Zo is er van een Griel in de Maneswaard bij Opheusden in 1987 alleen een eenregelig vermelden bekend uit de Avifauna van Wageningen [Leys et al 1993]. Na lang zoeken via allerlei contacten, verkreeg ik een mailadres van de waarnemer, H. de Wilde. De beste man is nu 85 jaar, maar mij was verteld dat hij nog een goed geheugen heeft. Vanochtend vond ik tot mijn grote vreugde ineens een mail in de inbox. Zulke verhalen wil ik jullie niet onthouden. Dit is waar ik het voor doe!

(overigens is er ook een Griel boven water gekomen van 5 juni 1949 bij Doesburg, door Herman Leys. Eveneens (nog) maar een regel uit zijn dagboek van bekend, maar iemand die vele Grielen in die jaren in de duinen heeft gezien. Uiteraard zal ik proberen ook zijn verhaal te verkrijgen...)
Waarnemingen Griel in Avifauna van Wageningen [Leys 1993]

Het verhaal door Hans de Wilde over zijn Griel bij Opheusden:
_____
"Verrassend om nog vragen te krijgen over een waarneming van bijna dertig jaar geleden en opvallend hoe helder die gebeurtenis mij nu nog voor de geest staat. Maar aantekeningen ervan heb ik niet. Op de bewuste negende mei 1987, ’s ochtends omstreeks negen uur vermoed ik, was ik met mijn destijds 15 jaar oude zoon op zoek naar kuikens van kievit en grutto in de uiterwaarden van de Rijn in het kader van het zogenaamde “snaveltjes onderzoek” van Beintema, gericht op het leggen van een verband tussen de lengte van de snavel en de leeftijd van het bijbehorende kuiken. Het was die ochtend behoorlijk heiig, maar toch met ruim voldoende zicht. Bij het met de kijker afzoeken van een recent ingezaaide maisakker vloog op een afstand van naar schatting c. 100 m de vogel plotseling op en verdween laagvliegend en eenzaam naar de rivier richting Wageningen. Ik heb de vogel nauwelijks aan de grond gezien maar het vleugelpatroon en gedrag van een (op)vliegende Griel zijn zo karakteristiek dat verwarring met een andere soort in dit geval uitgesloten is. Ik teken hierbij aan dat ik ook dertig jaar geleden de Griel al goed kende van talloze waarnemingen in Griekenland, Frankrijk, Spanje en Portugal. Mijn verbazing daar op die plek en op dat moment een Griel te ontmoeten herinner ik me nog heel goed. De waarneming vond plaats in SOVON blok 39-37-13, met de co√∂rdinaten: 51° 56’ 32” N x 5° 38’ 20” O. Ik heb de vogel minder dan een minuut in de kijker gehad en fotografisch is niets vastgelegd. In mijn aantekenboekje staat op die datum alleen “GRIEL!”. Ik zou het leuk vinden te horen als ook andere waarnemers de vogel omstreeks die datum in Gelderland hebben gezien. Voor mij persoonlijk is het de enige waarneming van een Griel in Nederland, hoewel in mijn prille jeugd de soort nog regelmatig gebroed moet hebben in de duinen bij Bergen (N.H.)."

Literatuur
Leys, H., Sanders, G. & Knol, W. 1993. Avifauna van Wageningen en wijde omgeving. KNNV Vogelwerkgroep Wageningen, Wageningen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten