vrijdag 24 januari 2014

Buidelmezen januari 2014 Elburg eerste wintergeval Gelderland

De twee Buidelmezen ontdekt en gefotografeerd op 22 januari 2014 in het Rietland bij Elburg zijn de eerste ooit in januari in Gelderland. De man en vrouw werden gevonden door Rutger en Chris Spijkerboer. 
Edit: De vogels bleven tot en met 31 januari aanwezig
Buidelmees, adult man (links) en vrouw, Rietveld Elburg,
26 januari 2014 (©Alex Bos)

webreferentie 
Waarneming.nl - Gelderland - Buidelmees
http://avi-gelderland.waarneming.nl/soort/view/1206?waardplant=0&poly=1&from=2014-01-22&to=2014-01-31&maand=0&rows=20&os=0&hide_hidden=0&hide_hidden=1

zondag 19 januari 2014

Grauwe Fitis in Gelderland

Op 5 juni 2009 werd de eerste Grauwe Fitis voor Gelderland op zang ontdekt aan de Asselseweg nabij Kootwijk. De toegestroomde, vooral Gelderse twitchers, wisten met foto's en geluidsopnamen dit geval eenvoudig naar CDNA-aanvaarding te loodsen.

Het tweede geval werd 25 juni 2013 tijdens een inventarisatie ontdekt in Planken Wambuis. Helaas moest deze in opdracht van de terreinbeheerder stil worden gehouden. Goede geluidsopnamen zorgden er voor dat er sinds kort nu twee aanvaarde gevallen zijn voor Gelderland.

Opmerkelijk is dat in beide gevallen de zingende vogels slechts één dag aanwezig waren. Die van Planken Wambuis werd al na een paar uur niet meer teruggevonden.

webreferentie
Dutchavifauna.nl - Grauwe Fitis

zaterdag 18 januari 2014

Bruine Klauwier ontdekt bij Gendringen. Nieuw voor Nederland

De vandaag door Wim Gerritsen en Roel Schwartz ontdekte eerste winter Bruine Klauwier Lanius cristatus in het Netterdensche Broek nabij Gendringen, Oude IJsselstreek, is een nieuwe soort voor Nederland en kan soort 369 voor Gelderland betekenen (indien aanvaard). 

Voor liefst zeven soorten van die 369 is het nog afwachten op een definitieve uitspraak van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna: 
Kleine Torenvalk, Veldrietzanger, Struikrietzanger, Kleine Sprinkhaanzanger, Siberische Taling, Humes Braamsluiper en Bruine Klauwier. 

Door opwaardering van ondersoort naar soort door de CSNA per 1 januari 2014 is de Siberische Tjiftjaf eveneens nieuw op de Gelderse Lijst.

Deze lijst met waargenomen soorten in Gelderland is momenteel niet definitief, nog altijd wordt onderzoek verricht naar in Gelderland waargenomen soorten en of deze met zekerheid op de lijst geplaatst mogen/kunnen worden.
Bruine Klauwier, Netterdensche Broek, Oude IJsselstreek, 18-01-2014 (©Herrald Damen)

webrefentie
Waarneming.nl - Gelderland - Bruine Klauwier

maandag 13 januari 2014

'Oostelijke' braamsluiper in Culemborg

Al een paar dagen bleek een 'oostelijke' braamsluiper in de tuinen rond de Bachlaan/Terweijdelaan in Culemborg rond te hangen. Op 11 januari werd het nieuws openbaar en konden foto's en geluidsopnames worden gemaakt.

Nu is het nog een ondersoort, weldra misschien een echte nieuwe soort voor Gelderland? En om welke ondersoort zal het eigenlijk gaan? Zeer waarschijnlijk de Vale Braamsluiper wel. We houden het in de gaten!
(Edit: uit onderzoek bleek later dat het om een Siberische Braamsluiper gaat, vandaar de naamvoering  hier)
Siberische Braamsluiper, wijk Terweijde, Culemborg, 11 januari 2014
(Co van der Wardt/waarneming.nl)
webreferentie
Waarneming.nl - Gelderland - Siberische Braamsluiper