donderdag 25 februari 2016

Digitale avifauna vogelwerkgroep Nijmegen compleet!

of: hoe Peter Hoppenbrouwers het al wist in 2007....
 

(enige tekening'uitleg': 'prutsers slaat op de moeilijkheden die waren ontstaan rond het invoeren van het archief van de vwg in waarneming.nl destijds. NIET op de vele waarnemers die op eigen naam hun waarnemingen toen en nu nog invoerden. Die worden natuurlijk nog altijd zeer hartelijk bedankt!)

Ooit, eind 2006, vatte ik het idee op om een totale avifauna voor het werkgebied van de Vogelwerkgroep Nijmegen e.o. te maken. Waarneming.nl was net sinds 2005 online, en de werkgroep had besloten om haar hele archief -50.000 waarnemingen- hierin te implementeren, wat eind 2006 geschiedde. Ook beschikte ik op dat moment over het gehele papieren archief van de werkgroep.

Het online geplaatste archief in Waarneming.nl had nogal wat voeten in aarde. Hier en daar was een cijfertje bij het invoerbestand soms net verkeerd gezet, en zo kon het gebeuren dat ik 'Witoogeenden in Larixen' en 'Roodkeelduikers op de stuwwal van Nijmegen aantrof. Één voor één werd zoveel mogelijk gecorrigeerd. Voor de algemene soorten was dit echter ondoenelijk en liet ik dan ook zitten.

Vanuit de werkgroep was een algemene reactie 'zet maar een plan van aanpak op'. Daar heb ik toen aan gesleuteld en geschreven. Alles, van de opzet van een stuurgroep, tot en met het regelen van financiën en een paar A4tjes overzicht welke bronnen allemaal geraadpleegd konden worden, werd uitgewerkt in bestanden. Een eerste overzicht van alle soorten zag het daglicht, en van de schaarse en zeldzame soorten waren zelfs de waarnemingen al grondig gecheckt en uitgewerkt. Menigeen, vooral 'oudgedienden' kregen in die tijd een mail of ze nog het een en ander uit hun archieven konden opdiepen. De animo er één te willen was er wel, de animo om méé te werken was zeer laag. En zo stierf mijn plan in 2007 een langzame dood.

In 2011 namen Sjak Gielen en Erik van Dijk weer het initiatief om aan een avifauna te werken. Deze keer zou het een online-versie worden, en wel een die aan waarneming.nl gekoppeld zou worden. Vanaf 2012 werd begonnen met de opzet, en al snel sprong Fred Hustings, onder andere met zijn beduchte rode pennetje, bij. Geholpen en gesteund door een team van zo'n vijftien vrijwilligers werd vier jaar lang uitgezocht en geschreven Uiteindelijk werden 338 inheemse vogelsoorten (bij nacheck kom ik tot 348?), 79 uitheemse vogelsoorten, 28 ondersoorten en 51 hybriden die ooit in het werkgebied zijn waargenomen beschreven. Op vrijdag 5 februari 2016 werd met het plaatsen van de soorttekst van de Wulp de digitale avifauna voor de Vogelwerkgroep Nijmegen afgerond.

Een ware monsterklus, zo weet ik uit ervaring door mijn werk aan de digitale Avifauna van Gelderland. Ietwat jammer vind ik, dat bij voorbaat al niet zoveel mogelijk bronnen werden geraadpleegd. Zo had er meer gehaald kunnen worden uit historische en regionale verslagen, en rapporten door bijvoorbeeld SOVON en die in eigen beheer uitgegeven, Ook wordt sterk geleund op de database van waarneming.nl. Gegevens uit andere belangrijke bronnen, zoals de SOVON-database, staan bij lange na niet allemaal in waarneming.nl Hierdoor ontbreekt veel aan informatie en waarnemingen, waardoor een scheef beeld kan ontstaan. De uitgebreidheid aan verwerkte informatie verschilt overigens per soorttekst. En zoals ze zelf zeggen, het is de basis, door de digitale opzet kunnen snel nieuwe gegevens worden ingevoegd. Een taak die onder andere Jeroen Veeken op zich heeft genomen. Gebruikers van deze avifauna, bijvoorbeeld voor artikelen, moeten hier echter wel bedacht op zijn: zo 'compleet' is de avifauna nog niet.
Hoewel er meerdere online avifauna's reeds bestaan (oa Vogels van Groningen), is dit de eerste digitale avifauna in Nederland die gekoppeld aan waarneming.nl is gegoten.

Een woord van bewondering voor de inzet van de initiatiefnemers, de aanjagers en de vrijwilligers. Het is voor de Avifauna van Gelderland een bron die ik geregeld raadpleeg. Van harte hoop en wens ik dan ook toe, dat de medewerkers enthousiast en gedreven blijven om dit voortreffelijke overzicht uit te breiden en actueel te houden!.
En Peter Hoppenbrouwers, fanatiek teller van oa vogels en libellen, en lid van de werkgroep Nijmegen. Die wist het mij in 2007 al akelig precies te voorspellen met zijn tien jaar!

webreferenties
soortenoverzicht Avifauna van Nijmegen e.o.
http://nijmegen.waarneming.nl/atlas_start.php…
verantwoording
http://www.vogelwerkgroepnijmegen.nl/dig…/verantwoording.pdf

Waarnemingen en informatie gezocht
Heeft u nog een waarnemingen uit Gelderland ergens in een notitieboekje staan, die nog niet op een of andere wijze zijn gepubliceerd? Geef deze door, of voer deze in op Waarneming.nl
Alle informatie, beeldmateriaal of documentatie is zeer welkom! Deze kunt u, evenals opmerkingen of vragen, mailen aan: avifaunavangelderland@gmail.com.
____________________________________
Bezoek ook de website Avifauna van Gelderland
http://wqd.nl/avifaunagelderland

woensdag 24 februari 2016

GROTE BURGEMEESTER op vuilnisbelt bij Barneveld op 23 februari 2016

kleedverschillen wijzen op ander exmplaar als bij Hattem, tweede ooit voor de belt
Grote Burgemeester, 2kj, Vuilnisbelt Wennecopperweg, Barneveld,
23 februari 2016 ©(Frank van der Meer)

Het idee had kunnen zijn, dat de tweede kalenderjaar Grote Burgemeester, die Steven Wyetema gisteren vond op de vuilnisbelt aan de Wencopperweg bij Barneveld de vogel van Hattem zou betreffen, die een paar dagen terug door Tim van der Torre en Gerrit Meijer werd ontdekt. Ook vandaag, 24 februari 2016, liet de meeuw zich bij tijd en wijle leuk bekijken op de vuilnisbelt en bij recreatiegebied Zeumeren, dat direct ten noorden er van ligt.

Door foto's te vergelijken kwamen echter subtiele verschillen naar voren, die duidelijk maken dat het hier om twee individuen gaat. Niet alleen heeft de vuilnisbelt van Barneveld met twee exemplaren de primeur (een eerdere verbleef hier van 19 januari - 5 februari 2009), ook is het voor het eerst dat er twee Grote Burgemeesters in een jaar binnen de provinciegrens zijn verschenen
Grote Burgemeester, 2kj, Vuilnisbelt Wencopperweg, Barneveld,
23 februari 2016 (©Steven Wytema)

Aanvaarde gevallen Gelderland
De volgende vijf waarnemingen zijn aanvaard door documentatie en/of foto's
 1. 22-23 december 1996 De Mars, Zutphen, 1wk (H. van Oosten, O. de Bruijn)
 2. 31 maart 2008 Wilp, Voorst, 2e kj, foto (A. ten Hoeve)
 3. 19 januari - 5 februari 2009 Vuilnisbelt Wencopperweg & recreatiegebied Zeumeren, Barneveld, 1e wk, foto (M. van Reenen e.a.)
 4. 20 februari 2016 Wiessenbergsche Kolk, Hattem, 1e wk, foto (T. van der Torre, G. Meijer)
 5. 23 februari 2016 tot ?, Vuilnisbelt Wencopperweg & recreatiegebied Zeumeren, Barneveld, 2kj (S. Wytema, F. van der Meer ea)


Ik dank Frank van der Meer en Steven Wytema hartelijk voor het mogen gebruiken van zijn foto hier en voor de Avifauna van Gelderland!.

(tekst: Remco Wester, 24 februari 2016)

Webreferenties
Waarneming.nl - Gelderland - Grote Burgemeester


WAARNEMINGEN EN INFORMATIE GEZOCHT
Heeft u nog een Grote Burgemeester in Gelderland ergens in een notitieboekje staan, of heeft u weet van mogelijk nog onbekende waarneming(en)? 
Alle informatie, beeldmateriaal of documentatie over deze soort is zeer welkom! Deze kunt u, evenals opmerkingen of vragen, mailen aan: avifaunavangelderland@gmail.com.
____________________________________
Bezoek ook eens de website Avifauna van Gelderland 

Grote Burgemeesters Hattem en Barneveld aparte individuen

kleedkenmerken verschillend twee vogels in februari 2016

Subtiele kleedverschillen laten zien dat de tweede kalenderjaar Grote Burgemeesters, die onlangs bij Hattem en gisteren op de vuilnisbelt bij Barneveld werden ontdekt, verschillende exemplaren zijn.

Het meest in het oog springend is het verschil in het zwart aan de snavelpunt, Ook lijkt de meeuw van Hattem iets meer donkerder vlekken aan de kop te hebben, maar dit zou een fotoeffect kunnen zijn.

20 februari 2016 Wiessenbergsche Kolk, Hattem, 1e wk (©Gerrit Meijer)
23 februari 2016 Vuilnisbelt Wencopperweg, Barneveld, 2kj
(
©Frank van der Meer)

Ik dank Gerrit Meijer en Frank van der Meer hartelijk voor het mogen gebruiken van hun foto's!
(tekst: Remco Wester, 24 februari 2016)


Webreferenties
Waarneming.nl - Grote Burgemeester

____________________________________
WAARNEMINGEN EN INFORMATIE GEZOCHT
Heeft u nog een Grote Burgemeester in Gelderland ergens in een notitieboekje staan, of heeft u weet van mogelijk nog onbekende waarneming(en)? 
Alle informatie, beeldmateriaal of documentatie over deze soort is zeer welkom! Deze kunt u, evenals opmerkingen of vragen, mailen aan: avifaunavangelderland@gmail.com.

____________________________________
Bezoek ook de website Avifauna van Gelderland 

zaterdag 20 februari 2016

Grote Burgemeester bij Hattem (Gld) op 20 februari 2016!

Na twee pogingen aan de kust er zelf een vinden in binnenland!

Tim van der Torre ontdekte tot zijn grote vreugde een Grote Burgemeester nabij Hattem. Hieronder zijn ontdekkingsverhaal.
Grote Burgemeester, eerste winter, Wiessenbergsche Kolk, Hattem, 20 februari 2016 (©Gerrit Meijer)
"Na een leuk ochtendje vogelen in de omgeving van Elburg, met o.a. Nonnetje, Brilduiker, Grote Zaagbek en Wilde Zwanen, ben ik 's middags met mijn schoonvader (G. Meijer) nog een keertje op pad gegaan rond Hattem. Als ik over ben vanuit Rotterdam hebben we altijd een standaard rondje: langs het Apeldoorns kanaal, de Wiessenbergsche kolk en dan de bossen even in. Langs het Apeldoorns kanaal was weinig te zien, dus zijn we snel doorgegaan naar de kolk. Er zat alleen een groepje Smienten en een groepje meeuwen. Ik checkte de groep meeuwen toch maar even want er zat een lichte meeuw tussen die een flink stuk groter was dan de 1e-jaars Zilvermeeuw ernaast. Meteen vielen de roze snavel met zwarte punt en de compleet witte handpennen op. Ik zat toch echt naar een Grote Burgemeester te kijken in Gelderland! Meteen aan mijn schoonvader gevraagd om ook zoveel mogelijk foto's te maken als mogelijk. Na tien minuten ging alles de lucht in en de Burgemeester vloog helaas richting de spoorbrug van Zwolle. Ik heb hem nog lang kunnen volgen maar niet zien landen. Zoeken in de omgeving leverde ook niets meer op behalve dan twee overwinterende Roodborsttapuiten als leuke bonus. Ik heb dit jaar al 2 keer geprobeerd de Grote Burgemeester van Scheveningen te zien zonder resultaat. Dit is toch een mooie inhaler vooral omdat ik hem nu zelf heb mogen ontdekken."
Grote Burgemeester, eerste winter, Wiessenbergsche Kolk, Hattem
20 februari 2016 (©Gerrit Meijer)

Aanvaarde gevallen Gelderland

De volgende vier waarnemingen zijn aanvaard door documentatie en/of foto's
 1. 22-23 december 1996 De Mars, Zutphen, 1wk (H. van Oosten, O. de Bruijn)
 2. 31 maart 2008 Wilp, Voorst, 2e kj, foto (A. ten Hoeve)
 3. 19 januari - 5 februari 2009 Vuilnisbelt Wencopperweg, Barneveld, 1e wk, foto (M. van Reenen e.a.)
 4. 20 februari 2016 Wiessenbergsche Kolk, Hattem, 1e wk, foto (T. van der Torre, G. Meijer)
Waarnemingen in onderzoek
De waarnemingen hieronder zijn nog in onderzoek. Kleeddetails, overige documentatie en beeldmateriaal zijn zeer welkom
 1. 14 februari 1970 Blauwe Kamer, Wageningen, 2e jaars
 2. 15 februari 1970 Bemmel, 2e jaars
 3. 29 november 1973 De Bijland, Lobith, Rijnwaarden, 1e kj
 4. 4 januari 1976 Maurik
 5. 23 april 1979 't Hilgelo, Winterswijk, 2e kj
 6. 27 maart 1980 Bolwerksweide, Wilp, Voorst, 1e winter
 7. 8 maart 1987 Arkervaart, Nijkerk, 2e jaars
 8. 21 oktober 1990 Kaliwaal, Ooijpolder, Berg en Dal, adult, ->O 
 9. 16 februari 1991 Greffeling, Alphen, West Maas en Waal, 1e wk 12 december 1991 Kolk van Wilp 1 
 10. 1 april 1995 Indische Buurt, Nijmegen, eerste winter, overvliegend

Hybride
Op 20 januari 2014 fotografeerde Herman Bouman een tweede kalenderjaar hybride Grote Burgemeester x Zilvermeeuw op de vuilnisbelt bij Barneveld 
(zie foto's: http://www.flickr.com/phot…/birdaddict/12226545663/lightbox/)


Dankwoord
Ik dank Tim van der Torre hartelijk voor zijn ontdekkingsverhaal en het beschikbaar stellen van de foto's van Gerrit Meijer ter gebruik hier en voor de Avifauna van Gelderland. Gerrit Meijer dank voor het mogen gebruiken van zijn foto's

(tekst: Remco Wester, 20 februari 2016)

Webreferenties
Waarneming.nl - Grote Burgemeester

____________________________________
WAARNEMINGEN EN INFORMATIE GEZOCHT
Heeft u nog een Grote Burgemeester in Gelderland ergens in een notitieboekje staan, of heeft u weet van mogelijk nog onbekende waarneming(en)? 
Alle informatie, beeldmateriaal of documentatie over deze soort is zeer welkom! Deze kunt u, evenals opmerkingen of vragen, mailen aan: avifaunavangelderland@gmail.com.
____________________________________
Bezoek ook de website Avifauna van Gelderland 

zondag 14 februari 2016

Groep 35 Vale Gieren Hoge Veluwe 28-29 juni 2015 aanvaard door CDNA

zesde geval voor provincie Gelderland
Vale Gier, één van de 35, Uddel, Apeldoorn, 29 juni 2015
Lubbert Spaansen)
Vandaag werd bekend dat de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna de groep van 35 Vale Gieren die 28 en 29 juni 2015 op diverse locaties op de Hoge Veluwe werd gezien, heeft aanvaard. Dit betekend het zesde geval voor Gelderland, en is tevens de grootste groep ooit in de provincie.

De aanvaarde gevallen zijn
 1. 2 juni 1997 Pampelsche Zand, Hoge Veluwe, Ede, overvliegend
 2. 22 mei 2001 Zaltbommel, Zaltbommel, ter plaatse 
 3. 9 juli 2012 Baak, Bronkhorst, adult, ter plaatse & 26 juli 2012 Oranje Nassau's oord, Wageningen, juveniel, overvliegend NO (zelfde vogel als Baak)
 4. 6-7 april 2014 Kerkdriel & Rossum, Maasdriel, 5e kj, ter plaatse 
 5. 7 juni 2014 Leuvensche veld, Heukelum, Lingewaal, 3, overvliegend O
 6. 28-29 juni 2015 Zweefvliegveld Terlet, Arnhem & Uddel, Apeldoorn en diverse andere locaties, 35.


De Vale Gier van Oranje Nassau's Oord wordt door de CDNA als dezelfde bij Baak beschouwd, en daarom als één geval geteld. Onlangs werd een waarneming van 28 augustus 2015 in de Blauwe Kamer bij Wageningen niet aanvaard. De bijgevoegde foto op waarneming.nl liet overigens duidelijk een Buizerd zien. De waarneming is inmiddels verwijderd.

Voor Gelderland zijn inmiddels dus zes gevallen aanvaard. Van 24 niet aanvaarde meldingen werden er acht door de CDNA beoordeeld. De overige zijn door waarneming.nl niet aanvaard, omdat ze niet zijn ingediend bij de dwaalgastencommissie. Veertien waarnemingen zijn niet beoordeeld. Aan een aantal uit deze groep, zoals tien over Nijmegen op 7 juni 2015, wordt gewerkt ze alsnog in te dienen. Negen waarnemingen kregen de status 'onzeker' van een waarnemer mee.

Een eerder reconstructieverhaal op deze pagina over de zwerftocht van de groep van 35 is hier te lezen 
Een zeer fraai filmpje van de ontdekking van de groep boven Terlet vanuit een zweefvliegtuig op 28 juni 2015 is hier te bekijken: https://youtu.be/k5p_JZYUBN0"

Dankwoord
Mijn dank gaat uit naar Lubbert Spaansen voor het mogen gebruiken van zijn foto

(tekst: Remco Wester, 14 februari 2016)


Webreferenties
Dutchavifauna.nl - Vale Gier
Waarneming.nl - Vale Gier

____________________________________
WAARNEMINGEN EN INFORMATIE GEZOCHT
Heeft u nog een Vale Gier in Gelderland ergens in een notitieboekje staan, of heeft u weet van mogelijk nog onbekende waarneming(en)? 
Alle informatie, beeldmateriaal of documentatie over deze soort is zeer welkom! Deze kunt u, evenals opmerkingen of vragen, mailen aan: avifaunavangelderland@gmail.com
____________________________________
Bezoek ook de website Avifauna van Gelderland 

De Griel in Gelderland

stand van zaken onderzoek


Geheel soorteigen blijven er na maanden nog stééds mysterieuze verhalen van de Griel de kop op steken uit de voren diep in grijze massa's bij mensen waar ik navraag doe. De vragen gaan veelal over één waarneming, maar regelmatig krijg ik er twee voor terug! Vaak beginnen die geruchten met 'ergens in de jaren..', of 'volgens mij had die of die ooit tijdens een Nachtzwaluwtelling...'. Vaak volgen er dan enige weken details zoeken en stilte, om dan ineens een helder verhaal tussen m'n mail te vinden.
Reden waarom ik graag nog even blijf doorgraven. Mijn nieuwsgierigheid naar deze soort in Gelderland is wat dat betreft volkomen uit de hand gelopen...

Toch deel ik hierbij een eerste overzicht aan waarnemingen van Grielen in Gelderland, welke tot heden zijn verzameld. Dit zijn ze allemaal, dus ongeacht hun status. Dit omdat algemene geruchten dus na maanden ineens invulling kunnen verkrijgen.
Griel, Maldens Vlak, Heumen, 5 mei 2012 (©Huub Crommentuyn)

Dit algemene overzicht is al reeds verder uitgewerkt in een (concept)artikel over de soort in Gelderland. Maar mijn gevoel zegt dat de laatste Griel nog niet binnen is! Daarom mijn verzoek, om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, deze posting zoveel mogelijk te verspreiden. Dan krijgt jij er een mooi verhaal, mét foto's, voor terug. Alvast dank!

Overzicht verzamelde waarnemingen Griel 
(zowel aanvaard als onbeoordeeld)
 1. 20 - 21 juni 1942   Doornspijksche Heide, Elburg
 2. 19 - 23 augustus1942  Doornspijksche Heide, Elburg
 3. 25 - 26 juni 1944  Doornspijksche Heide, Elburg
 4. 5 juni 1949  uiterwaarden IJssel, Doesburg
 5. 29 april 1961  Ermelo, Ermelo (raamslachtoffer) !
 6. 31 mei 1975  Sysselt, Ede
 7. 12 juni 1976  Mosselsche Zand, Otterlo, Ede
 8. 6 oktober 1977  Oostereng, Renkum, Wageningen
 9. begin jaren '80 Druten, Druten
 10. 2 augustus 1980  Holdeurn, Berg en Dal
 11. 5 juni 1984  Putterpolder, Putten, Nijkerk
 12. 9 mei 1987  Maneswaard, Opheusden, Wageningen !
 13. 1 juni 1992  Blauwe Kamer, Wageningen 
 14. 28 april 1993  Ubbergen dorp, Berg en Dal
 15. 5 - 7 juni 1994  Wilpse Klei, Wilp, Voorst 
 16. 26 juli 1998  Hulshorsterzand, Nunspeet
 17. 7 juni 1999  Pampelsche Zand, Ede
 18. 7 - 8 juni 1999  Pampelsche Zand, Ede
 19. begin juni 2000 één dag Hoge Veluwe, Ede !
 20. 5 juni 2001  Deelense Zand, Hoge Veluwe, Ede
 21. 12 juni 2001  Deelense Zand, Hoge Veluwe, Ede
 22. 19 juni 2001  Oud-Reemsterveld, Hoge Veluwe, Ede
 23. 25 juni 2001  Middenzand, Hoge Veluwe, Ede
 24. 9 juli 2002  Zweefvliegveld Terlet, Arnhem
 25. Juni 2003  Mosselsche Zand, Otterlo, Ede
 26. 13 juni 2003  Delhuijzen, Veluwezoom, Arnhem
 27. 15 juni 2003  Otterlosche Zand, Ede
 28. 17 juni 2003  De Pollen, Hoge Veluwe, Ede
 29. 20 juni 2003  Planken Wambuis, Ede
 30. 21 juni 2003  Otterlosche Zand, Ede
 31. 11 juli 2003  Planken Wambuis, Ede
 32. 2 - 3 mei 2004  De Heurne, Aalten
 33. 15 mei 2004  Hoog Buurlosche Heide, Apeldoorn
 34. 8 oktober 2004  Kaliwaal, Ooijpolder, Berg en Dal
 35. 31 juli 2006  Grebbedijk, Wageningen 
 36. 16 mei 2007  Dennenkamp, Groesbeek, Berg en Dal
 37. 19 mei 2007  Hummelo, Bronkhorst
 38. 31 maart 2011  Vliegveld Deelen, Ede
 39. 5 mei 2012  Zweefvliegveld Maldens Vlak, Heumen
 40. 16 juni 2013  Laag Wolfheze, Doorwerth, Renkum
 41. 25 juni 2013  Schuytgraaf, Arnhem
 42. 26 - 27 april 2015  Hierden, Harderwijk


Dankwoord
Huub Crommentuyn wil ik hartelijk danken voor het mogen gebruiken van zijn foto!

(tekst Remco Wester, 14 februari 2016)
__________________________________________________
Bezoek ook de website Avifauna van Gelderland