zaterdag 23 januari 2016

Witoogeenden met gele kleurringen

waar komen die vandaan en wat is hun status?
 Witoogeend, adult ♂, rechts gele kleurring, Wercheren, Ooijpolder, Berg en Dal, 9 januari 2015 (©Harvey van Diek)

In april en september 2015 en januari 2016 verschenen in Gelderland Witoogeenden met een gele kleurring met zwarte inscriptie. Waar komen deze vandaan? Het gaat hier om vogels die in gevangenschap zijn geboren en grootgebracht en vervolgens zijn uitgezet bij het Steinhuder Meer, Wunstorf in het kader van een herintroductieproject in Nedersaksen, Duitsland, zo'n 180km van de Gelderse grens. Tussen het begin en juni 2013 kregen de eenden alleen een metalen ('Helgoland')ring aangemeten. Dit maakte het volgen echter lastig, aangezien ze vaak met de poten onder water of in begroeiing staan. Vanaf juli 2013 krijgen ze dan ook een gele ring met zwarte inscriptie (2 letters) om. Het probleem met uitgezette Witoogeenden met alleen een metalen ring, is dat ze in het veld vrijwel niet te onder scheiden zijn van geringde wilde vogels.De meeste eenden blijven rondhangen in de (ruime) omgeving van het Steinhuder Meer. Een aantal slaat echter aan het zwerven, en kunnen naast grotere waterpartijen dan ook op onverwachte locaties opduiken, zoals heidevennetjes en kleine vijvers. In het najaar sluiten Witoogeenden zich vaak aan bij de Kuif- en Tafeleend-concentraties op de Randmeren.
Figuur 1. Ligging projectgebied Steinhuder Meer, Wunstorf, Duitsland tov Holterhoek, Eibergen (Remco Wester)


Achtergrond
De Witoogeend is sinds de jaren '80 als broedvogel uit Nedersaksen verdwenen. Op initiatief van het Nedersaksische Ministerie van Milieu werd in het kader van het programma 'Arche Niedersachsen' vanaf 2010 gewerkt aan de planning voor herintroductie van de Witoogeend. Het project 'Moorente am Steinhuder Meer' startte in 2012 met als doel de soort als broedvogel weer terug te krijgen. De uitvoer van dit project is in handen van de NABU Niedersachsen, die Wildtier- und Artenschutzstation Sachsenhagen en het Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM). NABU en Sachsenhagen voerden haalbaarheidsstudies uit, ondermeer naar geschikte leefgebieden, de mogelijke oorsprong van de eenden, herintroductiemethoden en de risico's. De Witoogeenden worden aangeleverd door vele dierentuinen, zoals Tierpark Cottbus, de Opel-Zoo Kronberg (Taunus), Wilhelma Stuttgart, Weltvogelpark Walsrode en door Wildtierstation Sachsenhagen. Sachsenhagen coördineert ook het vervoer en de verzorging van de eenden uit de meewerkende dierentuinen, en de ringwerkzaamheden. In eerste instantie zal het project vijf jaar duren.

Aantallen
In 2012, het eerste jaar, werden 68 in gevangenschap opgegroeide Witoogeenden vrijgelaten. In 2013 waren dit er 61 (35♂, 26♀). Tussen het begin van het project en juli 2013 (aanvang gebruik van kleurringen) kregen circa 95 eenden alleen een metalen ring. Aan het eind van dit seizoen stond het totale aantal uitgezette exemplaren sinds begin op 129, verdeeld over 64♂♂ en 65♀♀. Vanaf juli 2013 wordt naast een metalen ring nu ook een gele kleurring omgedaan, elk met een individuele code van twee letters. Om de kans op broedsucces te vergroten, kregen in 2015, tot begin september, liefst 152 Witoogeenden de vrijheid (74♂♂, 77♀♀ en één onbepaald), ongeveer twee keer zo veel als in voorgaande jaren! Sinds de aanvang van het project in 2012 zijn tot en met november 2015 in totaal 349 Witoogeenden rond het Steinhuder Meer uitgezet. Midden juni 2015 werden in de omgeving van het Steinhuder Meer voor het eerst jongen waargenomen die door projectvogels in de vrije natuur ter wereld waren gebracht.

Waarnemingen
Van 12 tot en met 15 april 2015 verbleef een paar op een vijver bij een buitensportcentrum tussen Eibergen en Holterhoek. De man droeg rechts een gele ring. Op 20 september 2015 verbleven een juveniel en een adulte man bij Nijkerkersluis op het Nuldernauw. Foto's brachten aan het licht dat de jonge vogel een gele ring met zwarte inscriptie droeg. Bij de adult kon (on)gerindheid niet worden vastgesteld. Op een kolk bij Wercheren in de Ooijpolder zwom op 9 januari 2016 een adulte man met aan de rechterpoot een gele ring. Vermoedelijk dezelfde man verscheen 18 januari op de Kraaienhof, hemelsbreed een kilometer van de kolk..
Van een adulte man 8 november 2015 op de Kraaienhof kon (on)geringdheid niet worden vastgesteld. Hij trok op met een hybride Witoogeend x Tafeleend. Het zou dezelfde (terugkerende) man kunnen zijn van januari 2016. Volgens zeggen zou het paar dat van 4 t/m 9 (♂ tot 10) mei 2015 in de Kleine Gelderse Waard in de Rijnstrangen pleisterde zeker ongeringd zijn. Helaas zijn er geen foto's die dit ondersteunen. Échte paartjes in de zomermaanden worden zelden meer gezien in Gelderland. Het is dan ook opmerkelijk dat nu een paar vlak achter elkaar opduikt in dezelfde hoek. 

Buiten Gelderland is mij een geval van een gele ring bekend, een ♂ op 23 januari 2015 op de Ouderkerkerplas bij Ouderkerk aan de Amstel [NH] droeg er een aan de rechterpoot. Een ♀ op 19 februari 2013 in het Zuiderpark in Den Haag droeg rechts een metalen ring, en zou dan ook een projectvogel kunnen zijn. Helaas kon de ring niet worden afgelezen.

Kleurringen melden
Mocht men een (kleur)geringde Witoogeend tegenkomen, dan wordt het gewaardeerd dit bij het project in Duitsland te melden (zie website hieronder). Om een goed beeld te verkrijgen over het voorkomen (geringde) vogels in Gelderland zijn alle waarnemingen welkom. Dit kan zowel aan bijvoorbeeld Waarneming.nl of per mail aan mij worden doorgegeven. Maak bij invoer in Waarneming.nl aub gebruik van het label '(kleur)ringdragend', en/of beschrijf het met een toelichting. Dit maakt het doorzoeken van de database stukken eenvoudiger! .

Dankwoord
Mijn dank gaat uit naar de mensen die meehielpen of informatie over hun waarneming verstrekten tijdens het zoeken naar gekleurringde Witoogeenden. 
Harvey van Diek wil ik graag danken voor het beschikbaar stellen van zijn foto.

(tekst: Remco Wester, 23 januari 2016)

Webreferenties
NABU Niedersachsen: Moorenten am Steinhuder Meer
Waarneming.nl - Witoogeend- Gelderland 

__________________________________________________
WAARNEMINGEN EN INFORMATIE GEZOCHT
Staat ergens in uw archief of notitieboekje nog een Witoogeend voor Gelderland, of heeft u aanvullende informatie over of beeldmateriaal van deze soort in de provincie? Deze zijn van harte welkom en kunt u, evenals opmerkingen of vragen, mailen aan: avifaunavangelderland@gmail.com.
__________________________________________________
Bezoek ook de website Avifauna van Gelderland

vrijdag 22 januari 2016

Blauwvleugeltaling in Rammelwaard bij Voorst, 10 en 14-18 januari 2016

indien aanvaard derde geval voor Gelderland 
Blauwvleugeltaling, adult ♂, Rammelwaard, Voorst, 16 januari 2016
Alex Bos)
Tijdens een rondje vogelen op 10 januari 2016 kwam Adri Mulder rond kwart voor twee aan bij de kijkhut in de Rammelwaard bij Voorst. Een dik kwartier later kreeg hij een eend in beeld die hij determineerde als een man Blauwvleugeltaling. Hij voerde deze waarneming in op de waarnemingen-app van Waarneming.nl en uploadt 'm met een foto naar de website. Hier merkte Fabian Meijer de vondst op, en zette deze om 14:52 door naar de whatsapp-groep Alerts Gelders VogelNet. Fabian en Tim de Boer reageerden snel en stonden iets over half vier aan de plas in de Rammelwaard. Tot grote vreugde zwom de Blauwvleugeltaling er nog steeds en zo'n vijftien vogelaars kregen 'm hierna tot ver in de schemer in de telescoop.

De volgende dag zochten zo'n tien mensen urenlang de plas in de Rammelwaard zelf en de omgeving af, maar tevergeefs: de dwaalgast leek gevlogen. Onder andere afgeleid uit waarneming.nl, lijkt er de dagen daarna niet gezocht te zijn. In de namiddag van 14 januari troffen Guido Verhoef en Jeroen Voerknecht echter de taling weer aan in de zuidhoek van de plas. Tot opluchting van velen werd hij de volgende ochtend nu wel weer teruggevonden. Ook in de dagen er na, tot en met 18 januari, liet hij zich al dan niet goed zien tussen de vele andere eenden. Zoekacties na de 18e hebben tot heden niets opgeleverd. Op 17 januari zag men in het veld dat de taling geen ringen droeg. Hiervan werden (matige) foto's gemaakt.

VOORKOMEN
Van deze Noord-Amerikaanse broedvogel zijn voor Nederland tot heden 39 gevallen aanvaard door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. Voor deze soort geldt voor aanvaarding geen 'omgekeerde bewijslast' (met beeldmateriaal aantonen dat een vogel zéker ongeringd is), maar er zijn enkele waarnemingen bekend die betrekking hadden op vogels uit waterwildcollecties. Ook bij de Rammelwaard-eend dook het gerucht op van een watervogelcollectie in de nabijheid. Hier bleken echter alleen Zwarte Zwanen en dergelijke gehouden te worden, en geen Blauwvleugeltalingen.
De meeste Blauwvleugeltalingen vond men in april-juni (27x). Inmiddels heeft, uitgezonderd juli, elke maand nu wel een aanvaarde vogel, met voor de maanden augustus, oktober, december en januari twee.

GEVALLEN GELDERLAND
Indien de CDNA positief besluit zou dit het derde geval voor de provincie Gelderland zijn. Twee eerdere volgden elkaar vrij snel op. Tijdens een ronde door zijn 'local patch', de Rijkerswoerdse Plassen onder Arnhem, ontdekte Vincent de Boer rond driën op 9 april 1998 twee talingen, een man Zomertaling en, met de kop in de veren, een vrouw, zo dacht hij. Na ontwaken ging deze het water in, waarbij Vincent kenmerken zag die hem aan een man Blauwvleugeltaling deden denken. Na zijn ronde afgemaakt te hebben, leende hij bij Henk Tamerius een telescoop, waarna de determinatie als een zekere kon worden afgerond. Samen met de inmiddels gearriveerde T. Buijs en Henk Tamerius kon hij de man tot zes uur bekijken, waarna ze hem uit het oog verloren. Een jaar later, op 24 april 1999 trof Mark Gal een adulte man in een slenk in de Fraterwaard bij Doesburg. Deze gaf tot en met 28 april de gelegenheid voor een bezoek. Van beide vogels zijn voor zover bekend geen foto's.

Dankwoord
Ik wil Alex Bos hartelijk danken voor het gebruik van zijn foto!

(tekst: Remco Wester, 22 januari 2016)

Referenties
de Boer, V. 1998. Blauwvleugeltaling op de Rijkerswoerdse Plassen. Vlerk 15(2): 64-64

Webreferenties
Waarneming.nl - Blauwvleugeltaling- Gelderland 
Dutchavifauna.nl - Blauwvleugeltaling - http://www.dutchavifauna.nl/species/blauwvleugeltaling

__________________________________________________
WAARNEMINGEN EN INFORMATIE GEZOCHT
Staat ergens in uw archief of notitieboekje nog een Blauwvleugeltaling voor Gelderland, of heeft u aanvullende informatie over of beeldmateriaal van deze soort in de provincie? Deze zijn van harte welkom en kunt u, evenals opmerkingen of vragen, mailen aan: avifaunavangelderland@gmail.com.
__________________________________________________
Bezoek ook de website Avifauna van Gelderland

donderdag 21 januari 2016

Twee IJsduikers Bisonbaai blijken IJsduiker en Parelduiker

Bisonbaai, Ooijpolder, Berg en Dal, 20 januari 2016
Twee IJsduikers? Bisonbaai, Ooijpolder, Berg en Dal, 20 januari 2016 (©Hans van Ooijen)
Op de woensdagochtend van 20 januari 2016 maakte Hans van Ooijen melding van twee IJsduikers op de Bisonbaai in de Ooijpolder. Dat zou een geweldige vondst zijn voor Gelderland, niet eerder zijn in de provincie twee exemplaren bij elkaar gezien. Hij plaatste de waarneming met een foto eerst in de Nijmeegse whatsapp-groep en daarna de waarneming op Waarneming.nl, nu met meer foto's. Er lijken inderdaad twee IJsduikers op te staan.

Later die middag stuurde Hans mij (ongevraagd, maar door mij zeer gewaardeerd) al zijn foto's op, zo'n 70 in getal. Hierdoor was ik misschien in staat, om te zien of het ging om de IJsduikers die eerder bij Didam of bij Zoelen waren gezien. Gelet op de 'vele' duikers afgelopen tijd in Gelderland zou het ook zo maar een nieuwe kunnen zijn...
Al spoedig maakten de foto's echter duidelijk dat het ging om een IJsduiker en (forse) Parelduiker. Kenmerken hiervoor die goed te zien waren, zijn het iets kleinere formaat, de wat meer afgeronde kop (maar op sommige foto's ook weer 'vierkant' lijkend), het ontbreken van de halve donkere ring onder aan de nek, maar bovenal de witte flankvlek.

Zo zie je maar weer dat als je geen goede foto's kunt maken, véél foto's ook handig kunnen zijn.

Dankwoord
Hans van Ooijen dank ik hartelijk voor het mailen van zijn foto's!

(tekst: Remco Wester, 21 januari 2016)

De ontmaskering
Parelsduiker, Bisonbaai, Ooijpolder, Berg en Dal,20 januari 2016
(©Hans van Ooijen)

Links Parel-, rechts IJsduiker, Bisonbaai, Ooijpolder, Berg en Dal,
20 januari 2016 (©Hans van Ooijen)

zondag 10 januari 2016

KREKELZANGER 18 - 20 mei 1997 Tiengeboden, Ooijpolder AANVAARD!

Geen beeld, geen geluid, tóch positief besluit door de CDNA.

Halverwege augustus vorig jaar schreef ik hier over de indiening bij de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna van een Krekelzanger bij Tiengeboden in de Ooijpolder in 1997. Van deze vogel zijn geen foto's of geluidsopnamen. Alleen, de ontdekker Raymond Klaassen had wél zijn vondst uitgebreid beschreven in de Mourik, het blad van de vogelwerkgroep Nijmegen.

Door verdere informatie uit oa regionale literatuur bij elkaar te sprokkelen, en door navraag te doen om een paar details duidelijker te krijgen, was het mogelijk een helder verhaal met een goede beschrijving in te dienen. Gisteren, 9 januari 2016, kwam per mail het besluit van de CDNA binnen: de Krekelzanger van 18 t/m 20 mei 1997 bij Tiengeboden, Ooijpolder is aanvaard!
Dit betekent het achtste aanvaarde geval voor Gelderland
Bovenstaand artikel bij dit stuk gaat niet in zijn geheel over de Krekelzanger. Er worden slechts aan het eind een paar regels aan gewijd. Zulke regels kunnen echter wél nuttige informatie bevatten! Misschien geen kleedkenmerken, maar wel data, namen van personen, locatiedetails, enz, die weer verder onderzoek mogelijk maken. Ze kunnen echter ook de wenkbrauwen doen fronsen. Zoals de zin "Op de dijk stond reeds een hele batterij vogelaars te wachten om een glimp op te vangen van de Krekelzanger..." 
'Een hele batterij'....Gelukkig hebben we de goede beschrijving nog van één persoon :-)

De volgende waarnemingen voor Gelderland zijn nu bekend

aanvaard (8)
 1. 28 - 30 mei 1956 Oude Waal, Ooijpolder, Berg en Dal, ♂ zingend, veldschets (A.P. de Boer, H.C.J. van Oomen)
 2. 5 - 10 juni 1965 Nieuwe Zuider Lingedijk, Lingewaal, ♂ zingend, dia’s (P. Meeth)
 3. 27 - 29 mei 1987 ‘t Rot, Winterswijk, ♂ zingend, geluid (R. Lanjouw, T. Veerman)
 4. 18 - 20 mei 1997 Groenlanden, Ooijpolder, Berg en Dal, ♂ zingend (R. Klaassen, E. van Winden e.a.)
 5. 27 mei - 10 juni 2001 Nieuweweg, Leuven, Lingewaal, ♂ zingend, foto, video, geluid (L.van der Kooij, A. Brenkman e.a.)
 6. 15 - 16 juni 2003 De Bruuk, Groesbeek, Berg en Dal, ♂ zingend, geluid (F. Willems e.a.)
 7. 1 juni 2014 Beekbergerwoud, Beekbergen, Apeldoorn, ♂ zingend, foto, geluid (T. de Boer e.a.)
 8. 15 mei 2015 Kronkelwaard, Cortenoever, Brummen, ♂ zingend, geluid (M. van der Weide e.a.)

niet beoordeeld (6)
 1. 5 juni 1986 Hoog-Keppel, Doesburg, ♂ zingend
 2. 31 mei 1992 De Bruuk, Groesbeek, Berg en Dal, ♂ zingend
 3. 19 mei 1996 Erfkamerlingschap, Rijnwaarden, ♂ zingend
 4. 10 juli 2003 De Bijland, Lobith, Rijnwaarden, ♂ zingend
 5. 15 – 18 juni 2005 Groenlanden, Ooijpolder, Berg en Dal, adult ♂ zingend
 6. 17 mei 2014 Millingerwaard, Ooijpolder, Berg en Dal, ♂ zingend


Dankwoord
Peter Hoppenbrouwers wil ik hartelijk danken voor zijn bijdrage in deze indiening.

(tekst: Remco Wester, 10 januari 2016)


Referenties
van Diek, H. 1997. Crazy Pinksteren 1997. Mourik 23(3): 85-86
Klaassen, R. 1997. Krekelzanger in de Ooijpolder. Mourik 23(3): 88-89
van IJzendoorn, E.J., van der Laan, J & CDNA. 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. DB 18(4): 157-202

Webreferenties
- Avifauna van Gelderland - Krekelzanger
-Waarneming.nl- Krekelzanger - Gelderland 
- Dutchavifauna.nl - Krekelzanger http://www.dutchavifauna.nl/species/krekelzanger


WAARNEMINGEN EN INFORMATIE GEZOCHT
Staat ergens in uw archief of notitieboekje nog een Krekelzanger voor Gelderland, of heeft u aanvullende informatie, beeldmateriaal of publicaties van waarnemingen in de provincie? Deze zijn van harte welkom en kunt u, evenals opmerkingen of vragen, mailen aan: avifaunavangelderland@gmail.com.
_________________________________________
Bezoek ook de website Avifauna van Gelderland