zaterdag 30 april 2016

Westelijke Baardgrasmus op de campus van Wageningen: een nieuwe soort voor Gelderland!

Westelijke Baardgrasmus, campus Wageningen, 18 april 2016 (©Tammo Meijer)

Met meerdere groepjes zoveel mogelijk soorten van alle soortgroepen vinden, de Campus Challenge. Dat was het evenement, georganiseerd door W.B.S.V. Sylvatica, de studievereniging van Bos- en Natuurbeheer, waar Robert van der Meer in de avond van 14 april 2016 aan deelnam. De groep met de meeste soorten zou winnen. Robert was benadert om een groep te begeleiden vanwege zijn knowhow op het vogelvlak.

Iets na half acht zag Robert in de houtsingel langs de Mansholtlaan een klein vogeltje bewegen. Na de kijker er op gericht te hebben zag hij een zanger met blauwgrijze bovenzijde, dieprode keel en onderzijde en een wit snorretje. Het zou uitdraaien op de ontdekking van een Westelijke Baardgrasmus Sylvia inornata.
Robert heeft het verhaal over zijn ontdekking zelf al fraai beschreven, ik verwijs daar dan ook graag naar


vanuit de tuin zicht op de hagen waar de baardgrasmus rondhing, Wageningen, 15 april 2016 (©Remco Wester)

Tot en met zaterdag 16 april was het mogelijk om ook vanuit de campustuin te zoeken, wegens kwetsbaarheid werd deze vanaf zondag gesloten. gelukkig liet de man zich frequent zien en horen in de meidoornhaag langs het fietspad aan de Mansholtlaan

Zicht op de haag langs Mansholtlaan, Wageningen, 15 april 2016 (©Remco Wester)

In de ochtend van de 16e werd de baardgrasmus voor het eerst ook zingend gehoord. Op 18 april werden in de late ochtend de laatste waarnemingen verricht. Na uitgebreide zoekacties die middag en de dagen er na moest helaas worden geconstateerd dat de vogel was gevlogen.

Hoewel diverse kenmerken wijzen op een Westelijke Baardgrasmus, volgen eerst nog diverse rondes langs de leden van het CDNA, die uiteindelijk een oordeel zullen vormen.

Westelijke Baardgrasmus, campus Wageningen, 17 april 2016 (©Alex Bos)

Baardgrasmus in Gelderland
Er is een eerder geval van een Baardgrasmus, en wel op 29 mei 1999. Om kwart over acht in de ochtend vond Rob van Bemmelen op de Hoog Buurlosche Heide bij Apeldoorn een mannetje op zang. Deze werd ingediend bij de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna en aanvaard als Baardgrasmus. Bij een herziening van de gevallen van baardgrasmussen in Nederland, omdat de taxonomie was gewijzigd. 
Deze vogel kon, wegens het ontbreken van foto- en/of geluidsdocumentatie niet tot op soort worden bepaald, en bleef derhalve als verzamelsoort (Westelijke/Balkanbaardgrasmus) aanvaard. (zie http://www.dutchavifauna.nl/record/8410). Feitelijk zou er dus een soort van de Gelderse lijst af gaan. Met het geval van Wageningen als nieuwe soort voor Gelderland houd ik even de progressieve lijst aan, en wijzig de soortenlijst na de uitspraak van de CDNA over de vogel van Wageningen.

Dankwoord
Ik wil Tammo Meijer en Alex Bos hartelijk danken voor het mogen gebruiken van hun foto's voor dit stuk.

Webreferenties
Dutchavifauna.nl - Westelijke Baardgrasmus
Dutchavifauna.nl - Westelijke / Balkanbaardgrasmus
Wytema, S, Wassink, A. & van Duivendijk, N. 2014. Herziening alle gevallen baardgrasmus. 13 oktober 2014. 

Waarnemingen en informatie gevraagd
Heeft u nog leuke waarnemingen van bijzondere soorten in Gelderland ergens in een notitieboekje staan?
Alle informatie, beeldmateriaal of documentatie over deze soort is zeer welkom! Deze kunt u, evenals opmerkingen of vragen, mailen aan: avifaunavangelderland@gmail.com.

Bezoek ook de website Avifauna van Gelderland
http://avifaunavangelderland.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten