donderdag 25 februari 2016

Digitale avifauna vogelwerkgroep Nijmegen compleet!

of: hoe Peter Hoppenbrouwers het al wist in 2007....
 

(enige tekening'uitleg': 'prutsers slaat op de moeilijkheden die waren ontstaan rond het invoeren van het archief van de vwg in waarneming.nl destijds. NIET op de vele waarnemers die op eigen naam hun waarnemingen toen en nu nog invoerden. Die worden natuurlijk nog altijd zeer hartelijk bedankt!)

Ooit, eind 2006, vatte ik het idee op om een totale avifauna voor het werkgebied van de Vogelwerkgroep Nijmegen e.o. te maken. Waarneming.nl was net sinds 2005 online, en de werkgroep had besloten om haar hele archief -50.000 waarnemingen- hierin te implementeren, wat eind 2006 geschiedde. Ook beschikte ik op dat moment over het gehele papieren archief van de werkgroep.

Het online geplaatste archief in Waarneming.nl had nogal wat voeten in aarde. Hier en daar was een cijfertje bij het invoerbestand soms net verkeerd gezet, en zo kon het gebeuren dat ik 'Witoogeenden in Larixen' en 'Roodkeelduikers op de stuwwal van Nijmegen aantrof. Één voor één werd zoveel mogelijk gecorrigeerd. Voor de algemene soorten was dit echter ondoenelijk en liet ik dan ook zitten.

Vanuit de werkgroep was een algemene reactie 'zet maar een plan van aanpak op'. Daar heb ik toen aan gesleuteld en geschreven. Alles, van de opzet van een stuurgroep, tot en met het regelen van financiën en een paar A4tjes overzicht welke bronnen allemaal geraadpleegd konden worden, werd uitgewerkt in bestanden. Een eerste overzicht van alle soorten zag het daglicht, en van de schaarse en zeldzame soorten waren zelfs de waarnemingen al grondig gecheckt en uitgewerkt. Menigeen, vooral 'oudgedienden' kregen in die tijd een mail of ze nog het een en ander uit hun archieven konden opdiepen. De animo er één te willen was er wel, de animo om méé te werken was zeer laag. En zo stierf mijn plan in 2007 een langzame dood.

In 2011 namen Sjak Gielen en Erik van Dijk weer het initiatief om aan een avifauna te werken. Deze keer zou het een online-versie worden, en wel een die aan waarneming.nl gekoppeld zou worden. Vanaf 2012 werd begonnen met de opzet, en al snel sprong Fred Hustings, onder andere met zijn beduchte rode pennetje, bij. Geholpen en gesteund door een team van zo'n vijftien vrijwilligers werd vier jaar lang uitgezocht en geschreven Uiteindelijk werden 338 inheemse vogelsoorten (bij nacheck kom ik tot 348?), 79 uitheemse vogelsoorten, 28 ondersoorten en 51 hybriden die ooit in het werkgebied zijn waargenomen beschreven. Op vrijdag 5 februari 2016 werd met het plaatsen van de soorttekst van de Wulp de digitale avifauna voor de Vogelwerkgroep Nijmegen afgerond.

Een ware monsterklus, zo weet ik uit ervaring door mijn werk aan de digitale Avifauna van Gelderland. Ietwat jammer vind ik, dat bij voorbaat al niet zoveel mogelijk bronnen werden geraadpleegd. Zo had er meer gehaald kunnen worden uit historische en regionale verslagen, en rapporten door bijvoorbeeld SOVON en die in eigen beheer uitgegeven, Ook wordt sterk geleund op de database van waarneming.nl. Gegevens uit andere belangrijke bronnen, zoals de SOVON-database, staan bij lange na niet allemaal in waarneming.nl Hierdoor ontbreekt veel aan informatie en waarnemingen, waardoor een scheef beeld kan ontstaan. De uitgebreidheid aan verwerkte informatie verschilt overigens per soorttekst. En zoals ze zelf zeggen, het is de basis, door de digitale opzet kunnen snel nieuwe gegevens worden ingevoegd. Een taak die onder andere Jeroen Veeken op zich heeft genomen. Gebruikers van deze avifauna, bijvoorbeeld voor artikelen, moeten hier echter wel bedacht op zijn: zo 'compleet' is de avifauna nog niet.
Hoewel er meerdere online avifauna's reeds bestaan (oa Vogels van Groningen), is dit de eerste digitale avifauna in Nederland die gekoppeld aan waarneming.nl is gegoten.

Een woord van bewondering voor de inzet van de initiatiefnemers, de aanjagers en de vrijwilligers. Het is voor de Avifauna van Gelderland een bron die ik geregeld raadpleeg. Van harte hoop en wens ik dan ook toe, dat de medewerkers enthousiast en gedreven blijven om dit voortreffelijke overzicht uit te breiden en actueel te houden!.
En Peter Hoppenbrouwers, fanatiek teller van oa vogels en libellen, en lid van de werkgroep Nijmegen. Die wist het mij in 2007 al akelig precies te voorspellen met zijn tien jaar!

webreferenties
soortenoverzicht Avifauna van Nijmegen e.o.
http://nijmegen.waarneming.nl/atlas_start.php…
verantwoording
http://www.vogelwerkgroepnijmegen.nl/dig…/verantwoording.pdf

Waarnemingen en informatie gezocht
Heeft u nog een waarnemingen uit Gelderland ergens in een notitieboekje staan, die nog niet op een of andere wijze zijn gepubliceerd? Geef deze door, of voer deze in op Waarneming.nl
Alle informatie, beeldmateriaal of documentatie is zeer welkom! Deze kunt u, evenals opmerkingen of vragen, mailen aan: avifaunavangelderland@gmail.com.
____________________________________
Bezoek ook de website Avifauna van Gelderland
http://wqd.nl/avifaunagelderland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten