donderdag 16 maart 2017

Siberische Braamsluiper, 9 februari - 15 maart 2017 Nijmegen

dna-onderzoek bevestigt (onder)soort. Tweede geval voor Gelderland

Siberische Braamsluiper, Natuurplaza, Platolaan, Nijmegen, 5 maart 2017 (©Alex Bos)

Op 9 februari 2017 ontdekten Sovon-medewerkers Gerard Troost en Henk Sierdsema om kwart voor zes op de parkeerplaats bij Natuurplaza aan de Platolaan in Nijmegen een Braamsluiper 'spec'. Ook de dagen er na werd de braamsluiper weer sporadisch gezien.

Nadat toestemming was verkregen van het Vogeltrekstation werd de vogel in de namiddag van 14 februari met een mistnet gevangen en vervolgens geringd, gemeten, gewogen en gefotografeerd. Daarnaast werden enkele veertjes afgenomen voor dna-analyse. Het bleek om een tweede kalenderjaar vogel te gaan.
Uit DNA-analyse, uitgevoerd door Peter de Knijff, blijkt dat het gaat om een Siberische Braamsluiper ‘blythi’.

Siberische Braamsluiper, Natuurplaza, Platolaan, Nijmegen, 5 maart 2017 (©Alex Bos)

Bram Ubels (2017) beschrijft deze vangst en de uitkomst van het dna-onderzoek in de laatste uitgave van de Mourik, het zeer lezenswaardige blad van de Vogelwerkgroep Nijmegen.

Siberische Braamsluiper, Natuurplaza, Platolaan, Nijmegen, 5 maart 2017 (©Alex Bos)

Op 15 maart 2017 werd de vogel voor het laatst gezien.

Met het vangen van in Nederland overwinterende Braamsluipers wordt meer inzicht verkregen in het voorkomen en herkennen van (onder)soorten die ’s winters in Noordwest-Europa opduiken.

Over de taxonomische indeling lopen de meningen uiteen. De ene organisatie beschouwt ‘blythi’ als ondersoort van Sylvia curruca (‘onze’ Braamsluiper), De Nederlandse Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna beschouwt ‘blythi’ echter als een ondersoort van Humes Braamsluiper (Sylvia althaea),

Indien aanvaard door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna betreft dit het tweede geval voor Gelderland. De eerste verbleef van 11 januari tot en met 15 april 2014 in de wijk Terwijde in Culemborg. Ook deze vogel werd bevestigt door dna-onderzoek.

Referenties
de Knijff, P. 2014. DB ID-Corner. DNA-analyse bevestigt nieuwe Siberische Braamsluipers
Ubels, B. 2017. Siberische Braamsluiper ‘blythi’ nieuwe (onder)soort voor regio Nijmegen. Mourik 43(3): 2 - 6

Webreferenties
Waarneming.nl - Siberische Braamsluiper - Gelderland
Avifauna van Gelderland - Siberische Braamsluiper

Graag wil ik Alex Bos hartelijk danken voor het mogen gebruiken van zijn foto's!

tekst: Remco Wester, 16 maart 2017

Op de hoogte blijven van interessant vogelnieuws uit Gelderland? Like dan:
Bezoek ook eens de website:

Heb jij originele, leuke en mooie foto's van soorten in Gelderland? Ik hou me graag aanbevolen. Zie mailadres onder
_____________________________________
Voor een compleet beeld van de vogels zijn oude waarnemingen in Gelderland van groot belang. Heeft u nog notitieboekjes, oude archieven, foto's, noem maar op, voer deze aub in op Waarneming.nl, of mail ze naar onderstaand adres. Alvast dank!

Remco Wester:avifaunavangelderland@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten