donderdag 21 mei 2015

VIJF BREEDBEKSTRANDLOPERS IN DE RIJNSTRANGEN!

Meidagen met een buiig karakter zorgen onder vogelaars altijd voor wat extra spanning. De kans op grotere aantallen én meer soorten stelt- en strandlopertjes neemt dan toe in het binnenland. Het wachten is dan natuurlijk op die meer kustgebonden soorten die niet dagelijks in de provincie rond skulken.

Het zat ons weer leuk mee. Ook dit jaar werd weer het een en ander door de buien naar beneden gedrukt, her en der in Gelderland verschenen Kanoeten, Steenlopers, een Rosse Grutto, Temmincks-, Kleine en Drieteenstrandlopers. Natuurlijk wordt er dan ook gelijk weer druk gespeculeerd welke klapper misschien zou kunnen opduiken. Terekruitertje?

Zoals gewoonlijk toch weer totaal onverwacht is het vandaag 'ineens' Jillis Roos die de warme douche krijgt en met een verrassende foto de whatsapp-groep van twitchend Arnhem op z'n kop zet. In de Kleine Gelderse Waard bij Aerdt (Rijnstrangen) schuifelde om kwart voor twee ineens een Breedbekstrandloper z'n kijkerbeeld in! En na de eerste schok kregen we gelijk de volgende te verwerken: het bleken er liefst vijf!!!
Breedbekstrandloper_Kleine Gelderse Waard, Rijnwaarden, 21 mei 2015 (©RobZweers)
Dit betreft de derde waarneming voor Gelderland. Eerdere Breedbekken liepen op 20 en 21 juli 1986 in de Kaliwaal in de Ooijpolder (alleen de 21e echter CDNA aanvaard) en op 12 en 13 mei 2012 twee adult in de Hondsbroekse Pleij bij Westervoort. De soort werd door de CDNA tot en met 2002 beoordeeld.
Er is één waarneming zo ver in het binnenland met méér vogels: op 16 en 17 mei 1996 liepen er zes bij Broekhuizen in Limburg.

Een fraai filmpje van de Breekbekstrandlopers in de Kleine Gelderse Waard, door Herrald Damen, is hier te bekijken
https://www.youtube.com/watch?v=eIyTcyODuQM

Zie ook de soortpagina op de site Avifauna van Gelderland http://wqd.nl/breedbek

Referenties
de By, R.A. & Winkelman, J.E. 1987. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1986. Limosa 60(4): 195 - 204
van Dongen, R.M., Driessens, G. & de Rouw, P.W.W. 1986. Recente meldingen juli, augustus en september 1986. Dutch Birding 8(4): 149-156
Wester, R. 2013. Breedbekstrandlopers in Hondsbroekse Pleij, Westervoort, 13 mei 2012. Vlerk 30(1): 20-21

Webreferenties
Waarneming.nl - Gelderland - Breedbekstrandloper

Geen opmerkingen:

Een reactie posten