zaterdag 5 september 2009

Trektelochtend met uitleg

Deze zaterdagochtend vond op de trektelpost op het zweefvliegveld Maldens Vlak de 'trektelochtend met uitleg' plaats, georganiseerd door Sjaak van den Berg en Peter Hoppenbrouwers. Doel was (beginnende) vogelaars met weinig trektelervaring uitleg te geven hoe vogels te herkennen in vlucht. Naast een viertal vaste tellers kwamen hier vier geïnteresseerden op af. Helaas was de trek minimaal. Wat op zich dan wel weer een 'goed' begin is: om nu ineens met de neus op honderden doortrekkers gedrukt te worden is ook weer zo wat.

Jeroen Veeken, die al vroeg aanwezig was, kon al om kwart over zeven een Ortolaan en om 7:27 een Bruine Kiekendief noteren. Dit was helaas voor aanvang van de 'uitleg'ochtend om acht uur. Zelfs de Gele Kwikstaarten lieten het lichtelijk afweten. Hoogste aantal door één soort werd de Boompieper met 52 doortrekkers. Een ver langsvliegende grote steltloper, naar het zich liet zien wellicht een Wulp, ging als ongedetermineerd te boeken in. De omgeving van de telpost was veel leuker om te bekijken. Direct achter de telpost hing tussen de bomen een groep met minimaal drie Bonte Vliegenvangers, twee Grauwe Vliegenvangers, een aantal Gekraagde Roodstaarten, vier Kuifmezen, een Zwarte Mees en enkele Kool- en Pimpelmezen en twee Boomkruipers rond. Adriaan Vos wist hier een aantal leuke foto's van te maken. Op de startbanen hingen nog steeds de twaalf Boomleeuweriken rond. Om elf uur was de trek vrijwel stil gevallen en hielden de tellers het voor gezien.
De resultaten van deze ochtend zijn te zien op: Trektellen.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten