dinsdag 14 juli 2009

Broedgeval Kluut in Loonse Waard, Wijchen (Gld)

Elk jaar duiken er in ons werkgebied wel een aantal Kluten op. Hét bekende broedgebied van deze soort ligt echter nét over onze noordelijke werkgroepgrens. Aan de noordkant van de Linge, bij de kassen van Bergerden, komen al een aantal jaren Kluten tot broeden. Deze vogels zitten ook regelmatig bij de Karbrug en op veel plekken langs de Waal ín ons werkgebied, maar broeden hier niet.

Broedgevallen komen bij ons sporadisch voor. Een kort verslag over een van die weinige volgt hieronder.

Bij de Kraaijenbergse Plassen ter hoogte van Linden vlogen op 23 april twee adulte Kluten laag over naar het westen. Of dit uiteindelijk de vogels van de Loonse Waard zullen zijn blijft de vraag. Chronologisch past het leuk in het plaatje. In de Maasuiterwaarden, langs de Kleefse Veerstraat, volgde 9 mei pas de volgende waarneming. Twee adulten verbleven hier bij een nieuwe afgraving. Dezelfde dag al werden er twee gemeld aan de oostkant van de Loonse Waard, Wijchen op een nieuw stuk afgegraven uiterwaard.

Tussen 9 mei en 1 juli werden rond deze plas tien waarnemingen doorgegeven. Op één na komen ze allen uit de Loonse Waard. Die ene, van twee adult, werd verricht op 27 mei in een nieuwe afgraving langs de Kleefse Veerstraat, oostelijk van de Loonse Waard. Meestal werd in de Loonse Waard nu één vogel gezien, af en toe liep er een tweede bij. Dat er vaker maar één werd gezien zal te maken kunnen hebben met het feit dat er ergens een nest zat. En dat bleek.

Frequent bezoeker van de Loonse Waard, Frans Rosmalen, was op de avond van 14 juli bij de waard vogels aan het kijken en vond twee adulte Kluten met vier jongen. Deze wist hij mooi te fotograferen en legde zo één van de weinige broedgevallen in deze hoek én voor ons werkgebied, op de gevoelige plaat vast.

Buiten de Lingewal werd de Kluut voor het laatst in 2007 broedend vastgesteld in ons werkgebied en wel bij de Waalstrang van Lent. In dit jaar werden hier vier nesten geteld. Of ook daadwerkelijk alle vier paren succesvol zijn geweest is onduidelijk. Niet alle vier paren waren namelijk altijd aanwezig. In ieder geval werden wel vier pullen waargenomen. Dank aan Frans Rosmalen voor het ter beschikking stellen van de foto's.

(Foto's: (c) Frans Rosmalen, 14 juli 2009, Loonse Waard, Wijchen, Gelderland)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten