maandag 20 juli 2009

Broedresultaten Kleine Karekiet super

Voor het zesde jaar op rij onderzoek ik de broedresultaten van Kleine Karkieten op de Leemput te Milsbeek. Dit in het kader van het Nestkaartenproject van SOVON, met een ontheffing van het ministerie om nestonderzoek te mogen doen, en met toestemming van de beheerder van de afgraving (=verboden gebied). Normaliter mislukt de helft of meer van de nesten door predatie of slecht weer; iets dat onder zangvogels met open nesten volstrekt normaal is. Dit jaar echter zijn de broedresultaten buitengewoon goed.
Inmiddels zijn 61 nesten gevonden, wat iets lager is dan voorgaande jaren (meestal 70-75). Van 48 daarvan staat de uitkomst al vast: 37 leverden uitvliegende jongen op, 11 mislukten. De rest is nog actief. De karekieten blijken dit jaar de nukken van het weer (de ene dag bijna tropisch warm en kurkdroog, de andere dag tien graden kouder en forse buien) goed te doorstaan. Ook andere zangvogels lijken veel jongen te hebben geproduceerd, althans voor zover dat uit systematisch ringwerk op de Wylerberg (Beek-Ubbergen) blijkt (med. Ruud Foppen). Als het karekietenseizoen zo doorzet, wordt dit het verreweg beste jaar uit de reeks.

(tekst en foto's:(c) Fred Hustings, 20 juli 2009
)
(Noot websitebeheerder: in dit geval is gekozen voor plaatsing van nestfoto's, niet alleen ter educatie, maar ook omdat de auteur van het artikel al jarenlang wetenschappelijk nestonderzoek verricht. Verantwoorde publicatie van nestfoto's op deze site gebeurd alleen ter ondersteuning van een geplaatst artikel)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten