zondag 1 februari 2015

Kleine Topper nieuw voor Gelderland!

Kleine Topper, adult man, Lorentzhaven, Harderwijk, 29 januari 2015 (©Lubbert Spaansen)
De diverse lijsten op de Avifauna van Gelderland zijn en worden weer bijgewerkt. Met de ontdekking van een adult man Kleine Topper op 27 januari 2015 bij Harderwijk door Roel Schwartz komt de teller voor de provincie op 371 soorten. 

De Kleine Topper dient nog wel beoordeeld te worden door de CDNA, maar gezien de foto's moet dit wel goed aflopen!

De Gelderse lijst is niet volledig: er zijn een aantal soorten met meerdere waarnemingen, maar ontbreekt toch helaas detailinformatie over bijv de waargenomen kenmerken (oa Kuifaalscholver, Paarse Strandloper). Daarnaast zijn er CDNA-soorten waarvan uitgezocht moet worden of er een beoordeling van is. Naar deze gevallen wordt nader onderzoek verricht.

Per 1 januari 2015 worden de volgende soorten, welke reeds in Gelderland zijn vastgesteld, niet meer beoordeeld door de CDNA: Amerikaanse Smient, Amerikaanse Wintertaling, Terekruiter, Grauwe Fitis, Krekelzanger, Witstuitbarmsijs (exilipes) en Witbandkruisbek. Deze worden nu beoordeeld door waarneming.nl.

Webreferentie
Waarneming.nl - Gelderland - Kleine Topper

Geen opmerkingen:

Een reactie posten